"Dom Maklerski BZ WBK S.A., jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, ogłoszonym w dniu 20 września 2013 r. przez Zbigniewa Drzymałę, informuje, iż w terminie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, to jest od dnia 10 października 2013 do 23 października 2013 r. nie złożono żadnego zapisu" - głosi komunikat.

Wezwanie zostało ogłoszone 20 września przez głównego akcjonariusza Zbigniewa Drzymałę po 17,84 zł za akcję. Podmiotami nabywającymi akcje spółki w wyniku wezwania mieli być: wzywający, Gerstner Managementholding oraz Kabelconcept Hornig. Akcje spółki miały być nabywane przez te podmioty w następujących częściach: wzywający - 19,53%, Gerstner Managementholding - 41,18%, Kabelconcept Hornig - 39,3%.

Wzywający i pozostali uczestnicy porozumienia zamierzali uzyskać w wyniku wezwania 88.764 akcje Inter Groclin Auto, stanowiące 0,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Inter Groclin Auto S.A. jest liderem produkcji poszyć foteli samochodowych w Europie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Na 2013 r. prognozuje osiągnięcie 290 mln zł skonsolidowanych przychodów.