Trakcja

Trakcja odnotowała 21,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ferrum

Ferrum odnotowało 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Coal Energy

Reklama

Coal Energy (COALENERG) odnotowało 16,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2012/ 2013 (tj. 1 lipca 2012 - 30 czerwca 2013) wobec 35,94 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Monnari

Pomimo przeciągających się rozmów z udziałowcami odzieżowej firmy KAN, Monnari wciąż chce przejąć co najmniej 51% udziałów w tej firmie, zapewnia prezes Mirosław Misztal. >>>>

KSG Agro

Spółka zależna KSG Agro (KSGAGRO) - KSG Agricultural and Industrial Holding Limited – nabyła spółkę rolniczą LLC "SFG Bulah" i sprzedała spółkę LLC "Agro Dnister", podkreślając, że bank ziemi grupy pozostał na poziomie ok. 96 tys. ha, podało KSG Agro. "LLC 'SFG Bulah' ma ok. 2 tys. ha wyleasingowanej ziemi. Nabycie pozwoli zwiększyć areał w regionie Dniepropietrowska, na którym koncentruje się grupa" – czytamy w komunikacie. Z kolei LLC "Agro Dnister" kontroluje 1,6 tys. ha ziemi w regionie Chmielnicki.

KDM Shipping

Przychody spółki KDM Shipping (KDMSHIPNG) z transportu towarów we wrześniu 2013 r. wzrosły o 18% r/r do 2,13 mln USD, podała spółka w komunikacie. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) i jego spółki zależne mają przedwstępne warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości w Warszawie, Krakowie i Katowicach o łącznej wartości 85,55 mln zł netto, podała spółka. "Jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 roku (włącznie) nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków przewidzianych w danej umowie, a kupujący nie zrzeknie się danego warunku, wówczas dana umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu z upływem 31 grudnia 2013 roku" – czytamy w komunikacie Polimeksu. "Podpisanie powyższych umów jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej" – podkreślono w informacji.

Polimex-Mostostal ma warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki Zarząd Majątkiem Górczewska za 25 mln zł na rzecz Merkury - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, podała spółka. "W majątku spółki 'Zarząd Majątkiem Górczewska' sp. z o.o. znajduje się obiekt handlowy oraz budynek biurowy położony w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216/218" – czytamy w komunikacie Polimeksu. "Jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 roku (włącznie) nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków przewidzianych w umowie, a kupujący nie zrzeknie się danego warunku, wówczas warunkowej umowy sprzedaży udziałów ulegnie automatycznemu rozwiązaniu z upływem 31 grudnia 2013 roku. Na mocy postanowień umowy, kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku" – podano również.

Zobacz też rekomendacje

Getin Holding

Getin Holding zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% akcji Romanian International Bank. Umowa została zawarta z akcjonariuszami rumuńskiego banku. Będzie to piąty zagraniczny bank wchodzący w skład holdingu, poinformował Getin Holding. >>>>

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wyniosły 225,6 mln zł w październiku i były o 10,0% wyższe w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Mostostal-Export

Mostostal-Export (MOSTALEXP) zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Pod Fortem-Development na rzecz CEC Property Group za 22,3 mln zł, podała spółka. "Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki zależnej Pod Fortem-Development Sp. z o.o., które stanowią 100% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym tej spółki. Zasadnicza umowa sprzedaży zostanie zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji prawnej i finansowej spółki, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedwstępnej" - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży udziałów została ustalona przez strony na kwotę 22,3 mln zł. Nabywcą udziałów będzie spółka CEC Property Group Limited, podano również.

Grupa Azoty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęciu przez Grupę Azoty (GRUPAAZOTY) kontroli nad spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol", podały Azoty. >>>>

Energa

Energa ogłosiła dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej do 141 522 067 akcji, oferowanych przez Skarb Państwa i stanowiących 34,18 proc. kapitału.>>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę z Towarową Giełdą Energii (TGE) umożliwiającą pełnienie funkcji animatora, podała spółka.>>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez LPP w październiku wyniosły około 385 mln zł i były wyższe o ok. 27% w skali roku, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

DGA

W związku ze złożeniem przez zarząd R&C Union wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami zarząd DGA podjął decyzję o utworzeniu rezerw kosztowych, które obciążą wynik finansowy III kw. 2013 r., podała DGA. Łączna kwota rezerw i odpisów wartości majątku DGA oraz spółek zależnych wyniesie ok. 5,2 mln zł. "Rezerwa na kwotę 2.900.000 zł wynikająca z zapisów umowy sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy DGA a spółką Ateria Sp. z o.o., dotyczących udzielonych pożyczek spółce R&C Union. (...) Rezerwa na kwotę 62.268,49 zł wynikająca z udzielonego przez DGA poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej przez R&C Union" - czytamy w komunikacie. Ponadto spółka zależna od DGA - Ateria jako wierzyciel spółki R&C Union S.A. dokonała odpisów aktualizujących należności w kwocie 90.537,23 zł. Kwoty te obciążą wyniki finansowe za III kw. 2013 r., podano także.