Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo w III kw. 2012 roku zwiększył się o 0,1 proc. kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii Europejskiej wzrósł o 0,2 proc. kw/kw, wynika z drugiego szacunku urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym. Pierwszy szacunek Eurostatu mówił także o 0,1 proc. wzrostu PKB w tym ujęciu.

W ujęciu rocznym, PKB spadł w III kw. 2013 r. o 0,4 proc. w strefie euro i wzrósł o 0,1 proc. w całej UE (wobec odpowiednio: -0,4 proc. i +0,1 proc. wg I szacunku). Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. spadku w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: Pogarsza się koniunktura w usługach w strefie euro