"Wszystkie wyemitowane imienne akcje zwykłe spółki bez wartości nominalnej w liczbie 78.611.441, włączając w to akcje dopuszczane, których dotyczy prospekt, są od dnia 27 czerwca 2013 r. notowane na giełdzie Toronto Stock Exchange" – czytamy w komunikacie.

Na ryku regulowanym prowadzonym przez GPW jest już dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu 40.150.333 akcji spółki .

"Po uzyskaniu zatwierdzenia prospektu przez KNF, spółka zamierza złożyć wniosek o rejestrację akcji dopuszczanych w KDPW oraz wniosek o wprowadzenie akcji dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" – czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.