Rozliczenie transakcji nastąpiło poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności: DM IDMSA objął obligacje Devoran o wartości 95,2 mln zł oraz obligacje United o wartości 8 mln zł.

"Jesteśmy przekonani, że Electus ma dobre perspektywy rozwoju. Najważniejszym punktem realizowanego obecnie programu odbudowy pozycji rynkowej DM IDMSA jest jednak niemal całkowite oddłużenie. Proces ten realizujemy konsekwentnie od dłuższego czasu, a sprzedaż Electusa jest jego kolejnym etapem" - powiedział prezes DM IDMSA Grzegorz Leszczyński, cytowany w komunikacie.

NWZ Electusa z 27 grudnia br. podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 13,2 mln zł. Równocześnie DM IDMSA zawarł ze spółką umowę o wzajemnym potrąceniu wierzytelności, na mocy której broker wykupił od niej obligacje o wartości 13,2 mln zł. W wyniku tych operacji Electus nie posiada już żadnych obligacji DM IDMSA, podkreślono w materiale.

20 grudnia br. DM IDMSA poinformował o zawarciu porozumień pomiędzy IDM Capital i funduszami zarządzanymi przez Pioneer Pekao TFI oraz szeregu związanych z nimi transakcji, w wyniku których doszło do zmniejszenia zobowiązań DM IDMSA względem funduszy Pioneer Pekao TFI o 34,2 mln zł.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.