Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP wyniosły ok. 526 mln zł w grudniu i były wyższe o 29 proc. w skali roku, podała spółka.

"Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

LPP podało także, że wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 roku wyniosła ok. 4.111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiagniętych rok wcześniej.

Na 2014 rok LPP zaplanowało wzrost powierzchni sklepów o 28% w skali roku, do ok. 764 tys. m2, nakładem ok. 400 mln zł.