"Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, chcemy, żeby była ona stabilna" - powiedziała Bartoś dziennikarzom.

Polityka dywidendowa PGE zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

W listopadzie 2013 r. poprzedni prezes, Krzysztof Kilian powiedział, że spółka chce przeznaczyć na dywidendę 40-50 proc. zysku za 2013 rok. Kilian dowodził, że "spółka posiada dużo gotówki, więc w przyszłym roku prawdopodobnie wypłaci dywidendę".

W czerwcu ub. r. akcjonariusze PGE zdecydowali, by zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję.

Obecnie Skarb Państwa posiada wciąż 61,89% akcji PGE.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.