CFO z Polski optymistycznie oceniają perspektywy wzrostu swoich firm w porównaniu do sytuacji sprzed sześciu miesięcy.

"Choć pozytywne nastroje rosną w całej Europie Środkowej, to optymizm polskich CFO wyróżnia się na tle regionu. Większość prognoz CFO wskazuje na to, że do Polski wróciła normalność biznesowa rosnącej gospodarki, a ślady kryzysu powoli przemijają" - powiedział partner w Dziale Konsultingu Deloitte Krzysztof Pniewski, prezentując wyniki badania "Deloitte CECFO Survey Q4 2013".

W tej edycji badania widać bardzo wyraźną zmianę w obszarach, które budzą największą obawę dyrektorów finansowych. Pół roku temu na presję cenową wskazywało 22 proc., obecnie odsetek ten jest już o 12 pkt proc. wyższy. Jest to w tej chwili problem, który niepokoi polskich CFO w największym stopniu. Na ryzyko zatorów płatniczych i problemów z płynnością wskazuje dwa razy więcej respondentów (20 proc.) niż w maju 2013 roku. Z pierwszego miejsca na trzecie spadła natomiast obawa przed recesją i spadkiem popytu. Odpowiedź tę wybrało obecnie 17% badanych, niemal trzy razy mniej niż jeszcze sześć miesięcy temu.

>>> Czytaj też: Resort finansów: Polska jest przygotowana na odpływ środków z rynków wschodzących

"Wyniki wskazują na zaostrzające się warunki konkurencji i wzmożoną walkę o rynek i wzrost. Ten wzrost wymaga jednak kapitału obrotowego i stąd większy nacisk musi był położony na aspekty zachowania płynności. Podnoszone przez CFO ryzyka są typowe dla przedsiębiorstw w fazie wzrostu, walczących o rynek i potrzebujących pieniędzy na sfinansowanie należności i zapasów" - tłumaczy starszy menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte Paweł Zarudzki.

Reklama

Deloitte podkreśla, że na początku 2013 roku polscy dyrektorzy finansowi trafnie przewidzieli wzrost PKB Polski w roku 2013 na poziomie ok. 1,5 proc.

"Na rok 2014 przewidują dalszą poprawę sytuacji gospodarczej. Ponad 60 proc. z nich prognozuje wzrost gospodarczy powyżej 1,6 proc., w tym największa grupa (41 proc.) uważa, że wyniesie on pomiędzy 1,6 proc. a 2,5 proc. Co ważne, aż jedna piąta badanych wskazała, że wzrost ten sięgnie ponad 2,6 proc." - czytamy dalej w komunikacie poświęconym badaniu.

Polscy dyrektorzy przewidują również, że bezrobocie w Polsce nieznacznie spadnie( 45,8 proc.) a inflacja nie przekroczy 2,9 proc. (88 proc. biorących udział w badaniu).

Deloitte CE CFO Survey, to przeprowadzane przez Deloitte dwa razy w roku badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO) największych firm w Europie Środkowej.

>>> Czytaj też: Oto waluty, od których uciekają inwestorzy. Złotym też szarpnęło