"W czasie odradzania się gospodarki po spowolnieniu najbardziej zyskują firmy, operujące w branżach, które w sposób znaczący skorelowane są z koniunkturą gospodarczą. Poprawiać wyniki powinni więc producenci i przetwórcy metali (mimo negatywnych nastrojów na początku roku), spółki, których wyniki zależą od inwestycji przemysłowych (Relpol, Zetkama), od konsumpcji gospodarstw domowych (Amica), jak również spółki, dla których ważna jest koniunktura w budownictwie i górnictwie (Zetkama, Apator). Wciąż mają rosnąć inwestycje zakładów energetycznych, z czego powinny skorzystać ZPUE oraz Apator" - czytamy w raporcie.

Spadek inwestycji w rosyjski przesył ropy i gazu boleśnie odczuje natomiast Aplisens, podano również.

Ranking spółek w branży pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wskazuje na kolejność: Relpol, Amica, ZPUE, Zetkama, Apator, Aplisens.

W związku z tym analitycy podnieśli wycenę Relpol do 10,4 zł z 10,2 zł (nadal rekomendują "kupuj") i wycenę Amiki do 133,0 zł z 67,3 zł (nadal rekomendują "kupuj"). Rekomendacje dla ZPUE i Zetkamy zostały obniżone do "akumuluj" z "kupuj", jedna wycena poszła w górę w obu przypadkach, odpowiednio do 493,0 zł z 321,6 zł i do 86,5 zł z 50,2 zł. Rekomendacja Apatora została obniżona z "akumuluj" do "neutralnie", przy podniesieniu wyceny do 44,0 zł z 33,8 zł. Dla Aplisensu analitycy zalecają "redukuj" (poprzednio "akumuluj"), przy wycenie 14,6 zł (poprzednio 20,2 zł).

Więcej rekomendacji znajdziesz tutaj