W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję płacono 9,5 zł, zaś w poniedziałek przed godz. 12-tą kurs akcji wynosił 9,85 zł, tak samo jak na poprzednim zamknięciu.

DM IDMSA prognozuje, że strata netto spółki w 2013 r. zmaleje do 2,3 mln zł, a potem wzrośnie do 24,7 mln zł w 2014 r. Przewidywane przychody wyniosą 1.063,4 mln zł i 1.081,1 mln zł, odpowiednio w latach 2013 i 2014.