Przyznany ostateczny rating odzwierciedla rating (także A2) dla niezabezpieczonego długu CEZ, który jest gwarantem tej emisji, podkreśla Moody's.

W ub. tygodniu CEZ poinformował, że rozpoczyna ofertę obligacji o wartości ok. 450 mln euro zamiennych na istniejące akcje MOL Hungarian Oil and Gas Plc. Obligacje mają termin zapadalności w połowie 2017 r. Oprocentowanie spodziewane jest w przedziale od 0% do 0,5 proc.. Obligatariusze będą mogli dokonać zamiany od 25 stycznia 2017 do 21 lipca 2017. CEZ zachowa prawo do wykupu obligacji od 24 lutego 2017. Papiery mają być notowane na Frankfurt Stock Exchange.

CEZ MH B.V. ma obecnie 7,35 proc. akcji MOL-a.