Projekt nieformalnie zatwierdzony został przez państwa członkowskie.

Komisja Europejska szacuje, że co roku do Unii przyjeżdża ponad 100 tysięcy pracowników z krajów trzecich. Osoby chcące podjąć pracę sezonową w którymś z państw członkowskich do podania o przekroczenie granic będą musiały dołączyć ofertę zatrudnienia, w której wyszczególnione zostaną wynagrodzenie oraz godziny pracy. Na wniosek posłów, podanie takie powinno także zawierać potwierdzenie, że pracownik ma zapewnione odpowiednie zakwaterowanie, przy czym czynsz nie może być automatycznie potrącany z pensji.

Pracodawcy będą musieli pokryć koszty podróży, wizy i ubezpieczenie zdrowotne. Pracownicy sezonowi otrzymają takie same prawa jak zatrudnieni obywatele Unii. Równocześnie nowe regulacje mają uniemożliwiać przekształcanie pobytu czasowego w prawo do stałego zamieszkania. W momencie otrzymywania zezwolenia pracownicy sezonowi powinni otrzymać pisemną informację o przysługujących im prawach.

>>> Czytaj też: Brytyjski rząd zataił raport o przestępczości imigrantów z Unii Europejskiej