„(…) w związku z przeprowadzanym przez spółkę w ramach programu emisji obligacji organizowanego przez Banco Espirito Santo de Investimento Oddział w Polsce procesem emisji obligacji nowej serii (…), w celu przedłużenia przeciętnej długości terminu zapadalności zadłużenia spółki, (…) zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji propozycje nabycia obligacji emitenta serii GTCSA032019 (Nowe Obligacje). Propozycje nabycia Nowych Obligacji, opiewające łącznie na kwotę 200.000.000 PLN (…)" – czytamy w komunikacie.

Spółka planuje, że emisja nowych obligacji nastąpi w pierwszej połowie marca.

Zarząd GTC szacuje, iż na koniec 2013 r. niezaudytowana wartość zaciągniętych zobowiązań spółki wynosiła ok. 841 mln zł (dane jednostkowe), w tym: ok. 292 mln zł zobowiązań długoterminowych z tytułu długoterminowej część obligacji; ok. 114 mln zł pozostałych zobowiązań długoterminowych; ok. 350 mln zł zobowiązań krótkoterminowych z tytułu obligacji zapadających w kwietniu 2014 r.; ok. 84 mln zł pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych, ok. 1 mln zł pozostałych zobowiązań krótkoterminowych.

Ponadto zarząd GTC ocenia, że wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu nowych obligacji będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej do wartości aktywów nie przekroczy 70 proc.

Wcześniej dyrektor finansowy spółki Erez Boniel poinformował agencję ISBnews, że GTC przedstawi uaktualnioną strategię rozwoju w drugiej połowie marca. Publikacja raportu rocznego spółki za 2013 rok przewidziana jest na 20 marca.

Grupa GTC jest deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.