Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem umowę na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Kaczkowo - Rawicz - Korzeńsko.

Wartość umowy to ponad 244 mln zł brutto, podała Dyrekcja. Droga ma być oddana do ruchu w planowanym terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia prac.

"Po tym jak pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau GmbH, przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych, GDDKiA odstąpiła w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Kaczkowo - Korzeńsko. Na podstawie inwentaryzacji wcześniej wykonanych robót oddział zlecił wykonanie prac zabezpieczających budowę przed zimą. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, firmę Budimex S.A." - głosi komunikat.

>>> Czytaj też: Budimex wygrał przetarg na dokończenie drogi ekspresowej S5

Dokończenie budowy będzie polegało m.in. na: ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej), dokończeniu prac na obiektach mostowych i przepustach, wykonaniu oznakowania, barier ochronnych i robót wykończeniowych.

Wcześniej w ramach tego zadania zrealizowana została budowa obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36, którą udostępniono kierowcom we wrześniu 2013 roku, przypomina GDDKiA.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

>>> Polecamy: Jak do końca 2014 roku rozrośnie się sieć dróg w Polsce (MAPA)