"Pogorszyły się oceny dotyczące obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 1,9; 1,1 i 0,7 pkt proc). W przeciwnym kierunku oddziaływała poprawa ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 2,4 i 2,0 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,5 pkt proc. m/m i wyniósł -24,2 pkt (wobec -37,5 pkt rok wcześniej), poinformował Urząd.

"Na wzrost wartości wskaźnika wpływ miała znaczna poprawa ocen dotyczących przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 3,8 pkt proc.) oraz ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 2,0 pkt proc.) i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 1,1 pkt proc.). Pogorszyła się natomiast ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,1 pkt proc.)" - czytamy dalej w materiale.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W lutym 2014 r. przeprowadzono 1563 wywiadów (w tym 167 wywiady metodą CATI).

>>> Czytaj też: GUS podał najnowsze odczyty wskaźników koniunktury w gospodarce