Wskaźnik ocen wyniósł 17,7 pkt i spadł o 5,6 proc. w skali miesiąca, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 5,9 pkt do 37,6 pkt w lutym.

"W środowisku bankowym umacnia się przekonanie o wyraźnym wzroście aktywności klientów banków na rynku finansowym. W lutym indeks Pengab osiągnął, podobną jak przed miesiącem wartość 27,6 pkt. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł jednak o 5,9 do 37,6 pkt. Z zachowaniem dotychczasowej dynamiki umacnia się wzrostowy trend na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Za sprawą przyrostu depozytów terminowych poprawiła się struktura depozytów. 83% placówek przewiduje wzrost popytu na kredyty złotowe – to największy wynik od 3 lat. W półrocznym horyzoncie przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Maleje problem kredytów zagrożonych. Przewiduje się także dalszą poprawę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych" -  powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

Według sześciomiesięcznych prognoz dla rynku bankowego, w dalszym ciągu przewiduje się poprawę sytuacji zarówno na rynku produktów dla klientów indywidualnych , jak i dla przedsiębiorców. Z największym optymizmem bankowcy patrzą na rynek kredytów inwestycyjnych- saldo prognozy sześciomiesięcznej wyniosło w lutym 80. Najmniej korzystnie wypada w tym kontekście rynek lokat długoterminowych dla osób indywidualnych.

TNS podał, że korzystne prognozy sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych mają ukonstytuowany charakter.

Nastroje bankowców są dobre. Ten stan rzeczy daje się zaobserwować zwłaszcza w zestawieniu z wynikami z lutego ubiegłego roku. Saldo prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrosło o 75 pkt proc., a w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorstw – aż o 85 pkt proc.

Wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych w lutym wyniósł 22 (spadek o 1 pkt proc. w skali miesiąca), zaś wskaźnik prognoz wzrósł do 71 pkt , co oznacza wzrost o 10 pkt w stosunku do stycznia. Wzrost wskaźnika prognoz budowała poprawa na rynku kredytów konsumpcyjnych (wzrost o 10 pkt proc. do 79) i mieszkaniowych (wzrost o 14 pkt proc. do 65). Wskaźnik ocen rynku kredytowego nie uległy większym zmianom w stosunku do stycznia.

TNS Polska podał, że wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedsiębiorstw w tym miesiącu wzrósł o 3 pkt do 8 pkt w lutym, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 3 pkt do 8 pkt.

W lutym pogorszył się wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych (spadek o 6 pkt  do 7 pkt). Wskaźnik prognoz w porównaniu ze styczniem wzrósł o 1 pkt do 8 pkt.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-17 lutego. W badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków krajowych.

>>> Czytaj też: Jak wynegocjować w banku lepsze warunki lokaty?