W wyniku wezwania wzywający chcą osiągnąć 2.078.472 głosów, tj. 66,00 proc. ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu spółki, podano w dokumencie.

PU Utech otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Elektrociepłownią Będzin w grudniu ub.r.

Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Energoutech 3 sp. z o.o. (poprzednio działający pod firmą enviaM Holding ECB Sp.z o.o.) - posiada 65,90% akcji i głosów; Bank BGK ma 9,89% akcji i głosów, a Skarb Państwa - 5,00%.

Przedsiębiorstwo Usługowe Utech Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce. Firma istnieje od 1986 roku. W skład jego grupy kapitałowej wchodzi m.in. Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo-Utech S.A., utworzone w 1996 roku. Specjalizuje się ono w usługach leasingowych dla sektora elektroenergetycznego i branży około energetycznej: transport, górnictwo, telekomunikacja.