"Jest to podyktowane rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę Idea TFI na orzeczenie Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny Idea TFI. Do czasu rejestracji zmiany statutu w KRS Towarzystwo będzie posługiwało się starą nazwą" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla prezes Agnieszka Rachwalska-Marko, wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Towarzystwa wzrosła w drugim półroczu 2013 r. o ponad 50%. do 266 mln zł na koniec grudnia 2013 r. Uważa, że są wszelkie przesłanki do tego, aby oczekiwać, że kolejne miesiące przyniosą napływy do funduszy Idea/Inventum TFI.

"Bardzo wyraźnie poprawiły się wyniki inwestycyjne większości funduszy, wzmacniamy dział sprzedaży, a także obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania dystrybutorów" - powiedziała.

Idea Pieniężny, Idea Premium, Idea Obligacji, Idea Stabilnego Wzrostu oraz Idea Akcji osiągnęły najlepsze wyniki wśród funduszy otwartych w swoich grupach w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. W ścisłej czołówce swojej grupy znalazł się natomiast Idea Zmiennego Zaangażowania, podano również.

Idea TFI zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. 

>>> Ranking TFI: klienci funduszy będą ciepło wspominać luty