"Po rozpatrzeniu wniosku BBI Development o czasowe zawieszenie notowań w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki, zarząd giełdy (…) postanowił zawiesić obrót akcjami BBI Development (…) od dnia 11 marca 2014 r. do dnia 26 marca 2014 r.(włącznie)" – czytamy w komunikacie.

Zlecenia maklerskie na akcje emitenta, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 10 marca 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, podkreślono również.

Akcjonariusze BBI Development zdecydowali o scaleniu akcji spółki w stosunku 5:1, co oznacza zmniejszenie proporcjonalnie ogólnej liczby akcji BBI Development wszystkich serii z liczby 523.078.250 do liczby 104.615.650, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.

BBI Development to spółka inwestycyjno-deweloperska odpowiedzialna m.in. za projekt mieszkaniowy Koneser oraz projekt komercyjno-biurowy Plac Unii w Warszawie.