Budimex

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGiEK) wybrało ofertę konsorcjum z udziałem Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podał Budimex. Wartość oferty wyniosła 3,25 mld zł.

PKM Duda

PKM Duda odnotował 22,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 19,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Holding

Getin Holding odnotował 248,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 466,81 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Getin Holding nadal z uwagą będzie obserwować rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, a budowa silnej pozycji na Białorusi oraz wkroczenie na rynek rumuński pozwolą na dalsze wzmocnienie zagranicznej działalności holdingu, jako istotnego źródła przychodów, poinformował prezes Rafał Juszczak. Pomimo trudnej sytuacji na Ukrainie Idea Bank Ukraina nie planuje całkowitego wstrzymania kredytowania.

Getin Holding rozważa wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 roku, poinformował prezes Rafał Juszczak.>>>>

Getin Holding rozważa wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 roku, poinformował prezes Rafał Juszczak. „Na obecną chwilę zarząd bardzo poważnie analizuje możliwość podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami i nie wykluczam, że w tym kierunku pójdzie wniosek do walnego zgromadzenia. Nie ma decyzji na tę chwilę" – powiedział Juszczak podczas wideokonferencji.

Getin Holding oczekuje dwucyfrowego wzrostu zysku netto w tym roku w porównaniu z poprzednim, w którym zarobił 248,9 mln zł, poinformował prezes Rafał Juszczak.>>>>

Wawel

Wawel odnotował 80,47 mln zł jednostkowego zysku netto w 2013 r. wobec 66,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 65,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 33,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Pekaes

Pekaes odnotował 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 13,40 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

ZE PAK

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wnioskuje do akcjonariuszy o przekazanie całego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka. Oznacza to odstąpienie od polityki dywidendowej, zaprezentowanej podczas IPO spółki w 2012 r. W prospekcie z 2012 r. podano, że zamierza rekomendować przeznaczanie na dywidendę do 30% rocznego jednostkowego zysku do końca 2016 r. Zarząd uznał, że w obecnej sytuacji zasadne jest podjęcie decyzji o odstąpieniu w zakresie podziału zysku za rok 2013 od polityki dywidendowej przyjętej w prospekcie, mając na uwadze wspomniany spadek cen energii oraz potrzeby związane z rozwojem grupy, "a w szczególności potrzeby wynikające z programu inwestycyjnego, który w zakresie projektu modernizacji Elektrowni Pątnów I wszedł w fazę wykonawczą", podano dalej.

Presco Group

Presco Group odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

KGHM

KGHM Polska Miedź nadal poważnie rozważa emisję akcji na zagranicznej giełdzie w celu pozyskania kapitału na nowe inwestycje, poinformował agencję ISBnews prezes Herbert Wirth. Jest to jednak perspektywa średnioterminowa.>>>>

KGHM Polska Miedź przygotowuje swoje spółki do wejścia na giełdę, ale nie dojdzie do tego w tym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Herbert Wirth. Według niego najbliżej IPO byłby Nitroerg.>>>>

Rafako, Tauron

Jeśli Rafako nie dostarczy gwarancji bankowych, Tauron unieważni przetarg na rozbudowę Jaworzna. Rafako ma problem. Podwykonawcy nie chcą solidarnie odpowiadać za kontrakt. A Tauron odlicza czas.

Ronson

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w II etapie poznańskiej inwestycji Młody Grunwald. W ofercie znajduje się 29 lokali, poinformowała regionalny dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Justyna Hamrol-Wasielewska. "Wysokie zainteresowanie klientów pierwszym etapem osiedla Młody Grunwald skłoniło nas do rozpoczęcia drugiego etapu inwestycji, w którym docelowo znajdą się 132 mieszkania. Oferta przedsprzedażowa obejmuje 29 lokali w najbardziej popularnych metrażach od 33 do 40 m2 (...) Osoby, które zdecydują się sfinansować zakup kredytem, będą mogły skorzystać z rządowego programu 'Mieszkanie dla Młodych' w obowiązujących obecnie, czyli do końca marca 2014 r., limitach cenowych" - powiedziała Hamrol-Wasielewska, cytowana w komunikacie.

Comarch

Comarch uważa, że celem na ten rok jest wzrost sprzedaży rozwiązań ERP o 7-10% w skali roku, poinformował wiceprezes firmy Zbigniew Rymarczyk. W 2013 roku spółka osiągnęła z tego tytułu 110 mln zł przychodów. "Rynek powinien powiększyć się o 3-7% zatem znowu zamierzamy rosnąć szybciej. W ub. r. systemy ERP wygenerowały 110 mln zł sprzedaży, co oznacza 10% wzrostu r/r, wobec 5% dynamiki rynku. Czynnikami wzrostu w ub.r. były rozwiązania chmurowe i zmiany w podatku VAT, które zaowocowały dynamicznym wzrostem produktu iFaktury24" - powiedział Rymarczyk podczas konferencji. Udział Comarchu w krajowym rynku ERP wzrósł do 12,5%. Liderem jest SAP z 41- proc. udziałem w rynku. W 2013 roku Comarch pozyskał 5800 klientów w tym segmencie.

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei w Warszawie. Zamawiającym jest spółka Port Praski należąca do Grupy Elektrim, która zapłaci wykonawcy 29,66 mln zł netto, podał Unibep. "Przedmiotem umowy jest wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego o wysokości od 4 do 7 kondygnacji naziemnych z wewnętrznym dziedzińcem. W budynku znajdzie się 69 mieszkań i 11 lokali usługowych oraz dwupoziomowy parking podziemny o 100 miejscach parkingowych i łącznej powierzchni użytkowej ok. 9 573 m2" - czytamy w komunikacie. Budynek mieszkalny z usługami będzie należał do kompleksu Port Praski, zlokalizowanego przy ul. Sierakowskiego i Okrzei 14 w Warszawie. Termin realizacji inwestycji zawiera się pomiędzy I kw. 2014 a III kw. 2015 roku, podano również.

Enea

Zarządy spółek: Enea, Enea Operator oraz Enea Centrum złożyły w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienia o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi działającymi w tych podmiotach, podała Enea. "Przyczyna powstania ww. sporów zbiorowych jest we wszystkich przypadkach analogiczna i dotyczy niezrealizowania żądań strony związkowej wysuniętych na tle płacowym" - czytamy w komunikacie.

CD Projekt

Platforma HaloDoktorze.pl, której inwestorami są m.in. Michał Kiciński i Piotr Nielubowicz z CD Projekt, rozpoczęła działalność. Firma planuje wejście na giełdę w ciągu kilku lat, poinformował główny inwestor projektu Michał Kiciński. >>>>

PGNiG Termika

PGNiG Termika podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki". Pozyskana wielkość dofinansowania wyniesie 20 mln zł, podała spółka. >>>>

Orange Polska, mBank

Orange Polska zawarł umowy z mBankiem w kwestii partnerstwa w obszarze usług finansowych, podał operator. >>>>