Prime Car Management ustalił cenę sprzedaży akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na 44,0 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom wyniesie 196,02 tys. dla indywidualnych i 4.567,51 tys. dla instytucjonalnych, podała spółka.

Wcześniej cenę maksymalną w ofercie ustalono na 53 zł.

"Akcjonariusz sprzedający ustalił w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami i po konsultacji z mDM:
- cenę sprzedaży akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych – 44 zł za jedną akcję oferowaną inwestorom indywidualnym;
- cenę sprzedaży akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych – 44 zł za jedną akcję oferowaną inwestorom instytucjonalnym;
- ostateczną liczbę akcji oferowanych w ramach oferty – 4.763.536 akcji oferowanych, w tym: ostateczną liczbę akcji oferowanych inwestorom indywidualnym – 196.023 akcje oferowane; oraz ostateczną liczbę akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym – 4.567.513 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie.


Pierwotna oferta publiczna akcji serii D i E spółki Prime Car Management zaczęła się 19 marca od zapisów inwestorów indywidualnych oraz ustalenia ceny maksymalnej akcji na 53 zł. Spółka podała wtedy, że budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa do 2 kwietnia, a zapisy dla tej grupy odbędą się od 3 do 7 kwietnia. Cena akcji miała zostać ustalona 2 kwietnia, a 15 kwietnia to zakładany pierwszy dzień notowania akcji oferowanych oraz pozostałych akcji spółki na GPW.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.