Czy spółki Skarbu Państwa mają nadal rację bytu? O tym debatują od dziś w Lublinie prawnicy i ekonomiści oraz prezesi czołowych spółek energetycznych i chemicznych w których Skarb Państwa ma swe udziały.

Czy wrócą przedsiębiorstwa państwowe? "Relikt przeszłości"

Nie budzi wątpliwości nadzór Państwa nad sferą obronności czy bezpieczeństwa energetycznego, ale niekoniecznie poprzez formę spółek. To bowiem rodzi sprzeczności między interesami Państwa i innych udziałowców, mówi profesor Andrzej Kidyba z UMCS-u. Jego zdaniem lepszą niż spółka formą oddziaływania państwa są przedsiębiorstwa państwowe.

Wtedy w majestacie prawa państwo może oddziaływać we wszystkich sferach, na podmiot zależny. Problem w tym, że są one - jak to określił - "reliktem przeszłości". W opinii profesora Kidyba można jednak powrócić do tej formy nadzoru nad przedsiębiorstwem.

>>> Rosja podwyższa cenę dostaw gazu dla Ukrainy niemal o 100 procent. Zapowiada też, że wstrzymuje w tej sferze współpracę z Kijowem do czasu spłaty zadłużenia za dostawy błękitnego paliwa. Dług Ukrainy wynosi obecnie około 2,2 mld dolarów. Rosja zaczyna wojnę gazową

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 618 spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym 375 działających. Pozostałe są w likwidacji. W kluczowych 16-tu spółkach Skarbu Państwa pracuje ponad 200 tysięcy osób. Spośród tych spółek pięć jest w czołowej dwudziestce w Europie.

Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS.

>>> Premier Donald Tusk uważa rosyjską inwazję na wschód i południe Ukrainy za realną. Szef rządu mówi o tym w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Die Zeit". Rosyjska inwazja na Ukrainę realna. Tusk wzywa Europę do większej solidarności