Które państwo UE ma największy budżet? Ile z tych wpływów przypada na jednego mieszkańca i jak w takiej klasyfikacji wypada Polska?

Przychody budżetowe całej UE wyniosły w 2013 roku wyniosły prawie 6 bln euro. Niecałe 4,5 bln przypadło w tym strefie euro (składającej się wówczas z 17 państw). Spośród poszczególnych krajów największy budżet miały Niemcy (1,22 bln euro) oraz Francja (1,09 bln euro). Polski budżet zasilała w tym czasie kwota 146,2 mld euro.

Przychody w wartościach bezwzględnych są jednak zależne w dużym stopniu od wielkości państwa. Lepszym odzwierciedleniem jego względnej zamożności są więc przychody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym sensie najbogatszy jest rząd Norwegii, gdzie na obywatela przypada przychód w wysokości 44,2 tys. euro. Imponujące są też przychody najbogatszego w UE Luksemburgu – 36,37 tys. euro na osobę. Norweskie przychody są ponad 11 razy wyższe od polskich przychodów na obywatela (3,80 tys. euro) i ponad 20 razy wyższe niż w najmniej zamożnym pod tym względem kraju, Bułgarii (2,04 tys. euro).

>>> Czytaj też: FOR: średnio oddajemy państwu ponad 18 tys. zł w podatkach

Jeśli chodzi o przychód budżetowy obliczony jako procent Produktu Krajowego Brutto, jest on już dużo mniej zróżnicowany. Średnia dla UE wynosi 45,7 proc. Najwyższy udział ma Dania (56,2 proc.), a najniższy – Litwa (32,3 proc.). W Polsce wynosi on 37,5 proc.

Reklama

>>> Zobacz również jaki jest deficyt oraz zadłużenie poszczególnych państw UE