Zysk operacyjny wyniósł 0,97 mln zł wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,02 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 41,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 0,53 mln zł wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Główną działalnością Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Przychody uzyskane w ramach umów z NFZ stanowią około 85% wszystkich przychodów Grupy Kapitałowej.