Pekao

Bank Pekao odnotował 634,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 669,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Pekao będzie pracował nad dalszą poprawą marży odsetkowej w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Luigi Lovaglio.>>>>

Bank BPH

Bank BPH odnotował 27,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 41,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Energa

Energa odnotowała 319,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 192,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Energa nie oczekuje powrotu cen energii do wysokich poziomów, choć w perspektywie kilku lat na pewno trochę wzrosną, poinformował agencję ISBnews prezes Miroslaw Bielinski. Według niego, spółki energetyczne już przystosowały się jednak do nowej rzeczywistości, więc mimo niesprzyjających cen wyniki Grupy będą lepsze niż w 2013 r. Podtrzymał także deklarację wypłaty 500 mln zł dywidendy za 2014 r.>>>>

Kofola

Kofola odnotowała 1,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 5,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Holding

Getin Holding odnotował 32,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 38,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Agora

Agora odnotowała 9,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Agory zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych ze względu na to, że w 2013 r. odnotowała stratę netto, podała spółka. Spółka powołała się na poradę otrzymaną od swojego doradcy prawnego, firmy Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Sp. kom. "Prawnicy, po rozważeniu poglądów i argumentów w kwestii możliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy, który Spółka zamknęła stratą netto, wskazali na zarówno dużą niepewność stanu prawnego, jak i osobistą odpowiedzialność członków władz spółki za bezprawną wypłatę dywidendy w takiej sytuacji. Rekomendacja doradcy prawnego jest taka, aby dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych nie była wypłacona za rok, w którym spółka poniosła stratę" - czytamy w komunikacie. W opinii zarządu, w obliczu wątpliwości prawnych związanych z możliwością wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013, uzasadnione jest niewypłacenie dywidendy, podano dalej. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej.

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI odnotowała 5,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 21,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

EMC Instytut Medyczny

EMC Instytut Medyczny odnotowało 81 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

AC SA

AC SA odnotowało 6,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 6,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rank Progress

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Famibex złożyło w sądzie w Legnicy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress - Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz Sp. k-a, podała spółka. Rank Progress uważa ten wniosek za bezzasadny. "Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 8 maja 2014 roku powziął informację od Sądu Rejonowego w Legnicy o złożeniu dnia 20 marca 2014 roku do Sądu Rejonowego w Legnicy wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Famibex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej emitenta Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz Sp. k-a z siedzibą w Legnicy. W opinii zarządu emitenta wniosek jest bezzasadny" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Rank Progress uchwalili emisję do 13,4 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii E nie będzie niższa niż 10 zł za akcję. W uzasadnieniu do uchwały podano, że podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na pozyskanie kapitału, na finansowanie projektów inwestycyjnych, które zapewnią jej dalszy dynamiczny rozwój. Podwyższenie kapitału zakładowego może również być związane z pozyskaniem inwestora lub inwestorów strategicznych, którzy będą mogli w ten sposób zaangażować się kapitałowo w spółkę.

Neuca

Neuca prognozuje, że w 2014 Grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, o ponad 10% więcej r/r, poinformował prezes Piotr Sucharski. "Dzięki transakcji ACP Pharma będziemy mogli również szybciej powiększać zyski. Prognozujemy, że w 2014 Grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o ponad 10% więcej niż w ubiegłym roku. Na wzrost naszych wyników wpłyną w decydujący sposób korzyści z integracji z ACP Pharma, ale także oszczędności kosztowe i dalszy rozwój segmentu marek własnych" - napisał Sucharski w liście do akcjonariuszy.

Neuca odnotowała 36,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 32,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Neuca oczekuje 40 mln zł rocznie korzyści związanych z nabyciem ACP Pharma w latach 2015-2016, poinformował prezes grupy Piotr Sucharski. Ponadto zapowiada w najbliższych latach kolejne akwizycje m.in. w segmencie ochrony zdrowia, hurtu leków, czy telemedycynie.>>>>

Belvedere

Sprzedaż wyrobów Belvedere stanowiła 17,1 proc. całego rynku wódki w 2013 r. w porównaniu do 20,8% rok wcześniej, podała spółka. Według niej, rynek wódki w Polsce uległ zmniejszeniu o 4,3 proc. w ub.r. >>>>

Belvedere odnotowało 190,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 117,79 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Mostostal Kraków

Mostostal Kraków z Grupy Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 111,274 mln zł brutto, na budowę pola wzlotów na terenie Portu Lotniczego 'Mazury' w Szymanach, podała spółka Warmia i Mazury. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 90,528, mln zł brutto. Druga oferta należała do konsorcjum spółek Kral i PBDiM Erbedim i była warta 146,495 mln zł. Cena ma wagę 85% przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Pozostałe kryteria to okres gwarancji (10%, obaj oferenci zaproponowali 120 miesięcy) oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia dla zadania I odcinków B,C,G (5%, tylko konsorcjum Kral zadeklarowało 5 tygodni). Projekt obejmuje budowę pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowę naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na terenie portu w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury", zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013.

Mabion

Mabion pozyskał ponad 53 mln zł w drodze emisji akcji serii K i L. Inwestorzy instytucjonalni objęli 790 000 akcji serii K, natomiast założyciele Mabion 510 000 akcji serii L. W obu przypadkach cena wynosiła 41 zł za akcję. Środki zostaną przeznaczone na badania oraz uzupełnienie kapitału obrotowego, podała spółka. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania nową emisją akcji Mabion (...). Oznacza to, że rynek darzy nas zaufaniem i pozytywnie ocenia dotychczasowe postępy poczynione m.in. w kwestii działań związanych z rejestracją leku MabionCD20. Zgodnie z zapowiedzią założyciele spółki – w tym moja firma Celon Pharma – obejmą dodatkową pulę akcji o łącznej wartości prawie 21 mln zł. Pozyskane środki przeznaczymy m.in. na przystosowanie i certyfikację nowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej do wymogów FDA, co znacząco ułatwi nam w przyszłości rejestrację leków – zwłaszcza na bardzo obiecującym rynku Stanów Zjednoczonych. Wszystkie działania związane z rejestracja leków są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem" – powiedział prezes Mabion Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Maciejowi Stańczukowi, po tym jak Gregor Sobisch zrezygnował z tej funkcji. Jednocześnie RN powołała Bogusława Piekarskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, podała spółka.>>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 6,3% r/r do 340,3 mln zł w kwietniu br., podała spółka w komunikacie. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 5,2% r/r do 300,2 mln zł w kwietniu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 6,9% r/r do 227,7 mln zł. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż w kwietniu o 16,8% r/r, osiągając przychody w wysokości 89,0 mln zł. Największy wzrost miały spółki na Łotwie (139,4% r/r) i Węgrzech (86,1% r/r). Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała w kwietniu Inter Cars Romania - 20,5 mln zł. Narastająco od początku roku sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 20,0% do 1.192,4 mln zł, podano także.

ZM Ropczyce, ZM Invest

Połączenie ZM Ropczyce i spółki ZM Invest ma nastąpić do końca br. Transakcja zostanie przeprowadzona bezgotówkowo w drodze wymiany akcji, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. finansowych Robert Duszkiewicz. >>>>

Magellan

Magellan odnotował 12,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Lotos, PGNiG

Lotos Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisami, spółki będą razem analizować i realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w rundach koncesyjnych organizowanych przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii, podały spółki. >>>>

Integer.pl

inPost rozstawił w Wielkiej Brytanii w ciągu nieco ponad roku prawie 1000 Paczkomatów i liczy, że do końca tego roku liczba jego urządzeń w Wielkiej Brytanii sięgnie 1500 sztuk, podała spółka. W ekspansji ma pomóc podpisana właśnie umowa z Morrisons Supermarket, dysponującym siecią 500 sklepów w Zjednoczonym Królestwie.>>>>

Monnari

Monnari Trade nie zamyka się na możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2014 roku, poinformował prezes Mirosław Misztal.>>>>

Monnari Trade prowadzi obecnie rozmowy z akcjonariuszami KAN oraz bankami i liczy, że do końca roku uda się zakończyć negocjacje w sprawie zakupu pakietu ponad 50% spółki KAN, poinformował prezes Mirosław Misztal. Nabycie pozostałych udziałów będzie zależeć m.in. od wyników finansowych KAN i uzgodnień z bankami. "W piątek było już spotkanie z bankami Raiffeisen i Deutsche Bankiem. Te banki są zaangażowane w spółkę KAN. Rozmawialiśmy na temat ustalenia warunków współpracy tej spółki z bankami. Jutro będzie kolejne spotkanie z bankami" - powiedział Misztal podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że Monnari chciałoby tym roku zakończyć negocjacje ze spółką KAN. Jednak najpierw musi ustalić sposób i terminy nabywania jej akcji. "Chcielibyśmy najpierw współpracować bez angażowania się w akcje i udziały tej spółki. Po udanej restrukturyzacji KAN, Monnari chciałoby kupić 50% udziałów, a po spełnieniu kolejnych warunków finansowych chcielibyśmy przejąć kolejny pakiet. To może potrwać ok. dwóch lat, bo cała transakcja jest obwarowana szeregiem warunków finansowych. Dużo czasu poświęciliśmy na to i tak łatwo nie zrezygnujemy. Te rozmowy trwają już rok" - powiedział prezes.

Monnari Trade ocenia, że marża na sprzedaży wysokości 56,5%, zanotowana w I kw. nie spełnia ambicji spółki i powinna ulec poprawie w kolejnych kwartałach tego roku. Monnari jeszcze w tym roku uruchomi pierwsze salony w nowym formacie, poinformowali przedstawiciele spółki. „Pierwszy kwartał 2014 wypadł bardzo dobrze pomimo, że jest najtrudniejszym okresem w roku. Widzimy bardzo duży wzrost marży, w dużej mierze wynikający ze struktury towarów. Kolekcja wiosenna została bardzo dobrze przyjęta przez klientów i sprzedaż była znacznie większa niż w ub. roku" – powiedział prezes Mirosław Misztal podczas spotkania z dziennikarzami. Marża na sprzedaży zrealizowana przez spółkę wzrosła w skali roku do 56,5% na koniec I kw. 2014 r, wobec 48,1% rok wcześniej.

PKP Cargo

Walne zgromadzenie PKP Cargo zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2013 w wysokości 137,5 mln zł wobec 32,7 mln zł rekomendowanych przez zarząd, poinformowała spółka. W ocenie prezesa Adama Purwina, decyzja walnego pozostanie bez wpływu na sytuację finansową i plany rozwojowe spółki. >>>>

Wind Mobile

Wind Mobile prognozuje skonsolidowane przychody w 2014 roku na poziomie 61,2 mln zł, EBITDA 14,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 8,9 mln zł, podała spółka. >>>>

Pol-Aqua

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua złożyło najtańszą ofertę, wartą 126,22 mln zł brutto, na dokończnie budowy obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Cena jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Druga najtańsza oferta należała do Mirbudu i była warta 139,15 mln zł. Pozostałe oferty zawierają się w przedziale 140,59 mln zł - 173,40 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję 133,41 mln zł brutto. Wszyscy oferenci zadeklarowali 13-miesięczny termin wykonania zadania i 5 lat gwarancji na prace.