"W 2014 roku korzyści z integracji z ACP Pharma szacujemy na 30 mln zł, dzięki poprawie m.in. warunków z dostawcami. Uwzględniając jednak koszty restrukturyzacji 7 mln zł i koszty finansowe 3 mln zł, daje to 20 mln zł korzyści z integracji w 2014 roku. Za to docelowy roczny efekt korzyści z integracji w latach 2015-2016 sięga w naszej ocenie 40 mln zł, na co składają się korzyści na poziomie marży, oszczędności kosztowe, korzyści podatkowe, koszty restrukturyzacji i koszty finansowe" - powiedział Sucharski na spotkaniu z dziennikarzami.

Z kolei przepływy związane z nabyciem ACP bez uwzględnienia marży EBITDA wypracowanej przez grupę ACP szacowane są na -38 mln zł.

Prezes Neuki podkreślił, że w pierwszych trzech miesiącach roku, pomimo spadku marży refundowanej utrzymano stabilną marżę brutto, dzięki "pracy na strukturze sprzedaży, ofercie i wyważonych proporcjach między aptekami niezależnymi i sieciowymi". Spadek sprzedaży w ujęciu r/r w I kw. wynika z ograniczenia inwestycji w rynek w obliczu przejęcia ACP Pharma. Neuca podała, że miniony okres przyniósł wysoką stabilną wartość całego rynku na poziomie 6,5 mld zł. Neuca miała dotychczas 25% udziału, a po przejęciu ACP Pharma grupa ma potencjał do przekroczenia 30% udziałów rynkowych.

Zanotowano obniżkę kosztów operacyjnych i zarząd dostrzega nadal "wysoki" potencjał do dalszych oszczędności. Rezerwy na należności w I kw. wyniosły 4,5 mln zł. Do końca roku poziom rezerw szacowany jest na łącznie ok. 9 mln zł, porównywalnie r/r. Na wynik netto za I kw. miało w dużej mierze zdarzenie jednorazowe, czyli optymalizacja podatkowa. Jednocześnie - według jego słów - dyscyplina finansowa w zakresie płynności pozwala patrzeć optymistycznie na osiągnięcie dodatnich przepływów w ciągu 2-3 lat.

"Już myślimy, jakie kolejne inwestycje finansować z przyszłych nadwyżek. W grę wchodzą przychodnie (jesteśmy najbardziej zaawansowani w rozmowach, ale dbamy o to, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów), a także inne biznesy wysokorentowne i synergiczne jak np. telemedycyna. W hurcie - wszędzie gdzie nie przekroczymy regionalnie 40% udziału chcemy nadal przejmować. Taki widzę potencjał do rozmów o połączeniu. Analizujemy rynki sąsiednie, ale tam potrzeba innych kompetencji, a w Polsce nadal jest dużo do zrobienia. Moglibyśmy mieć 40% rynku, zwłaszcza, że tu posiadamy unikalne know-how" - wskazał Sucharski.

Reklama

Zadłużenie na koniec I kw. wyniosło ok. 160 mln zł, co daje dług netto/EBITDA na poziomie 1,36x. Zarząd wskazał, że w II kw. planuje rolowanie części długu krótkoterminowego na długoterminowy.

Wzrost w segmencie marek własnych prezes grupy ocenił jako planowy. Neuka szacuje w tym roku zysk brutto segmentu marki własne na poziomie 10,5 mln zł (wobec 8,5 mln zł w 2013) i 248 produktów na koniec marca wobec 211 rok na koniec 2013.

Jako wyzwania na 2014 rok zarząd Neuki wskazał integrację ACP Pharma, realizację prognozy, dbanie o marżę i uruchomienie nowej linii do pakowania, co pozwoli na skokowy wzrost rejestrów w markach własnych.

Neuca prognozuje, że w 2014 Grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, o ponad 10% więcej r/r.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku hurtu aptecznego wyniósł średnio 26,1% w 2013 r.