Zysk operacyjny wyniósł 13,69 mln zł wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,16 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 685,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 1,78 mln zł wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi około 70 firm, krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.