Spółka zamierza w ten sposób pozyskać ok. 10 mln zł, podała firma. Planowane wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynek NewConnect to czerwiec/ lipiec br.

W związku z publiczną emisją akcji spółka opublikowała memorandum informacyjne.

"W ramach oferty od 19 do 29 maja oferowanych będzie 3.660.000 nowych akcji spółki serii M. Z emisji spółka planuje pozyskać ok. 10 mln zł netto i przeznaczy je na budowę pierwszego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne" - czytamy w komunikacie.

"Cena emisyjna akcji wynosi 2,80 zł. Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 19 maja, a przydział akcji nastąpi nie później niż 3 czerwca br. W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji przez nowych akcjonariuszy ich udział w akcjonariacie wyniesie 8%" - czytamy dalej.

Przydział akcji ma nastąpić do 3 czerwca. Oferującym jest Biuro Maklerskie BGŻ.

Nowy zakład, budowany przez Baltic Ceramics S.A., spółkę zależną Baltic Ceramics Investments, którego uruchomienie ma nastąpić w II półroczu 2015 r., będzie produkował docelowo 135 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie. Będzie to odpowiadało ok. 5% światowego zapotrzebowania, podała także firma.

"Proppanty powstające w fabryce Baltic Ceramics będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie trwają poszukiwania lub wydobycie gazu i ropy" - podkreślił prezes Baltic Ceramics Investments Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Proppant, inaczej podsadzka, to drobny materiał konieczny do zastosowania przy wydobyciu gazu i ropy. Dodawany jest do wpompowywanej do odwiertów skalnych mieszanki, używanej do szczelinowania hydraulicznego w celu zablokowania szczelin skalnych przed zamknięciem się. W przeszłości jako proppant zwykle używany był specyficzny rodzaj piasku. Obecnie stosuje się doskonalsze materiały, w tym proppanty ceramiczne, tłumaczy firma.

Na budowę zakładu spółka pozyskała dotąd dotację w wysokości 33,1 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna kwota dotacji uzyskanych przez Baltic Ceramics Investments od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi ponad 46 mln zł.

"Nasz polski produkt przyczyni się do sukcesu branży łupkowej w kraju, a tym samym wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Realizacja pierwszego etapu budowy zakładu pochłonie ponad 47 mln zł. Dzięki dotacji unijnej na ten cel pozyskaliśmy już 70% tej kwoty" - powiedział Dariusz Janus, prezes grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., inwestora strategicznego Baltic Ceramics Investments.

Zakład produkcji proppantów ceramicznych Baltic Ceramics powstaje w Lubsku (woj. lubuskie). Spółka będzie produkować w nim proppanty ceramiczne według własnej i chronionej patentami technologii. Produkty spółki charakteryzują się unikalnymi cechami fizycznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi na tle konkurencyjnych produktów dostępnych obecnie na globalnym rynku.

Rozwój wydobycia gazu i ropy naftowej ze źródeł niekonwencjonalnych na całym świecie spowodował, że rynek tego proppantów ceramicznych w ostatnich latach rósł co roku średnio o 23%. Szacuje się, że światowe zasoby niekonwencjonalnych złóż węglowodorów są niemal 4-krotnie większe od konwencjonalnych, podała też spółka.

Baltic Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (w tym ze skał łupkowych) oraz konwencjonalnych. Dzięki chronionej wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom iłów ogniotrwałych, oferuje najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobycia gazu oraz ropy naftowej.