Zysk operacyjny wyniósł 11,86 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,72 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 146,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 1,71 mln zł wobec 19,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Colian S.A. specjalizuje się w produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych. Jej spółki zależne to: Jutrzenka Colian (dywizje: słodyczy, kulinariów - tj. przypraw, bakalii, oraz napojów) oraz Colian Logistic. W 2013 r. obroty Grupy Colian wyniosły blisko 808 mln zł.