Maciej Szymański złożył rezygnację z funkcji członka zarządu i prezesa Empik Media & Fashion (EM&F) z uwagi na ograniczenie funkcji spółki wobec spółek zależnych, podał EM&F. Jego nastepcą został dotychczasowy dyrektor finansowy, Jacek Bagiński.

"W dniu 10 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM&F przyjęto uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie spółki, w następnie czego odpowiednio zmienione zostały także umowy spółek zależnych EM&F. Głównym celem zmian jest usprawnienie procesów decyzyjnych i zarządczych w ramach Grupy EM&F. Jednocześnie przedstawiciele głównych akcjonariuszy (tj. Penta Investments i Eastbridge) powołani zostaną do rad nadzorczych kluczowych spółek zależnych EM&F, aby skupi się bezpośrednio na ich działalności operacyjnej. Umożliwi to bardziej efektywny wgląd i nadzór nad realizacją celów strategicznych, operacyjnych i finansowych przez poszczególne spółki zależne EM&F" - czytamy w komunikacie.

Wprowadzone zmiany umożliwią kluczowym spółkom zależnym z Grupy EM&F - zarówno w 2014 roku jak i w kolejnych latach - lepszą realizację zatwierdzonych strategii, wypracowanie zakładanych wyników finansowych, jak również poprawę efektywności poprzez wdrażanie inicjatyw i projektów uzgodnionych bezpośrednio pomiędzy zarządami tych spółek a ich własnymi radami nadzorczymi, podano także.

"Najważniejsze wprowadzone zmiany w ładzie korporacyjnym to: powołanie rad nadzorczych dla poszczególnych kluczowych spółek zależnych Grupy EM&F, z których każda będzie składać się z czterech członków, w tym dwóch wyznaczonych przez Eastbridge i dwóch przez Penta Investments oraz ograniczenie, w związku z powyższym, roli jaką EM&F odgrywała dotąd wobec swych podmiotów zależnych" - czytamy dalej.

W wyniku tej istotnej zmiany roli EM&F jako spółki holdingowej i ograniczeniu jej funkcji wobec spółek zależnych pan Maciej Szymański, dotychczasowy prezes zarządu spółki i CEO Grupy EM&F, zdecydował się zakończyć współpracę ze spółką i kontynuować swoją karierę poza Grupą EM&F/

"Począwszy od maja 2014 roku pracami zarządu spółki kierował będzie dyrektor finansowy - Pan Jacek Bagiński" - podsumowano.

Spółki z grupy prowadzą handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Turcji, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii. Grupę kontroluje Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl działający na podstawie porozumienia, posiadający łącznie 76,40% akcji NFI Empik Media & Fashion S.A.