"W wyniku połączenia ZWG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (…) Z dniem rejestracji połączenia Bumech wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ZWG" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z planem połączenia, akcje połączeniowe będą przysługiwać wszystkim podmiotom będącym akcjonariuszami ZWG w dniu referencyjnym, który zostanie określony przez zarząd Bumechu przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji ZWG na akcje Bumech: 1:2 , co oznacza, że za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG zostaną wydane 2 akcje Bumech nowej emisji, podkreślono również.

W efekcie kapitał zakładowy Bumechu zostanie podwyższony w drodze emisji 56.160.000 nowych akcji serii F.

Pod koniec ub.r. większościowy akcjonariusz ZWG Marek Falenta poinformował agencję ISBnews, że ZWG konsoliduje rynek usług górniczych i chce mieć 300 mln zł przychodów po przejęciach. ZWG zadebiutowało na rynku NewConnect 28 listopada 2011 r.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. ZWG posiada 18,67% udziałów w kapitale zakładowym Bumechu.