Akcjonariusze Baltony zadecydują 18 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2013 rok w wysokości 1,59 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika projektów z uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie (...) postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 wynoszący 1.588.360,34 zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w projektach na walne.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce.