Akcjonariusze Wojasa zdecydują o przeznaczeniu 1,9 mln zł na dywidendę za 2013 rok, czyli 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołanego na 20 czerwca.

"Walne zgromadzenie Wojas podjęło następującą uchwałę: Zysk netto za rok 2013 w wysokości: 9 644 405,09 zł, postanawia przeznaczyć kwotę 1 901 498,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,15 zł" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy ustala się na 3 września 2014 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 24 września 2014 r.

"Kwotę 7 742 906,39 zł na kapitał zapasowy oraz kwotę 56 777,48 zł niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (zysk) na kapitał zapasowy" - czytamy dalej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Dysponuje siecią ok. 140 salonów firmowych w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. W 2013 r. spółka odnotowała 188 mln zł skonsolidowanych przychodów.