„Jako powód zmiany Moody's wskazał ryzyko związane z realizacją planów inwestycyjnych PGE oraz z potrzebą ich sfinansowania w świetle niskich cen na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz niepewności co do dalszego rozwoju rynku energii w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Moody's nadał ponadto tymczasowy rating na poziomie (P)Baa1 programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2.000.000.000 euro spółki PGE Sweden AB (publ).

Ratingi na poziomie Baa są ratingami na poziomie inwestycyjnym, zaliczanymi do tzw. klasy medium-grade, która charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem kredytowym, wskazała ponadto spółka.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.