W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 1,92 zł. W czwartek na zamknięciu za akcję spółki płacono 1,90 zł, po spadku o 1,04%.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2014 r. wyniesie 17,9 mln zł, by w 2015 r. wzrosnąć do 22,5 mln zł. Przewidywane przychody wyniosą odpowiednio: 804,2 mln zł i 888,7 mln zł w latach 2014 i 2015.