Grupa Orlen

PKN Orlen za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za łączną kwotę 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln zł, podała spółka. Tym samym posiadane zasoby (2P) Grupy Orlen powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). >>>>

Ergis-Eurofilms

Akcjonariusze Ergis-Eurofilms zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 rok w wysokości 0,10 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 3,94 mln zł, podała spółka.>>>>

Ferro

Reklama

Akcjonariusze Ferro postanowili przeznaczyć na dywidendę łącznie 21,20 mln zł, w tym zysk netto za 2013 r. w wysokości 8,80 mln zł oraz część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12,39 mln zł, podała spółka. Tym samym dywidenda wyniesie 1,00 zł na akcję wobec rekomendowanych wcześniej przez zarząd 0,41 zł na akcję.>>>>

Hortex

Ipopema Securities została wybrana, by przygotować producenta soków Hortex do wejścia na giełdę, dowiedział się "Puls Biznesu". "Doradca został właśnie wybrany i rozpoczyna prace. Szacuję, że spółka będzie gotowa do debiutu za pół roku" - powiedział informator gazety.

Arteria

Grupa Arteria może zwiększyć liczbę posiadanych stanowisk telemarketingowych nawet do 1600 w 2015 roku z blisko 1100 posiadanych obecnie, poinformował agencję ISBnews prezes Marcin Marzec. Ponadto planuje nowe inwestycje w segmencie sprzedaży usług i produktów finansowych. >>>>

PGE

Moody's Investors Service nadał rating na poziomie Baa1 emisji euroobligacji w kwocie 500 euro spółki PGE Sweden AB (publ) z terminem zapadalności 9 czerwca 2019 roku i kuponem 1,625%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). >>>>

Fitch Ratings nadała euroobligacjom spółki PGE Sweden w kwocie 500 mln euro rating w walucie obcej na poziomie BBB+, podała spółka.>>>>

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydowali o przeznaczeniu 2.056,74 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 2.337,56 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,10 zł na akcję, podała spółka. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu.>>>>

SMT Software

SMT Software, spółka zależna SMT S.A., zawarła z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) umowę, której przedmiotem jest budowa Platformy e-usług Urzędu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18,05 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Libet

Zarejestrowana na Cyprze spółka Glaspin Consultants Limited złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Libet, podał Urząd. >>>>

Getin Holding

Getin Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad VB Leasing Polska, podał Urząd. >>>>

Immofinanz

Oliver Schumy zastąpi Eduarda Zehetnera na stanowisku CEO Immofinanz od 1 maja 2015 r., podała spółka. >>>>

Copernicus Securities

Copernicus Securities zamierza we wrześniu złożyć prospekt emisyjny w związku z planowanym przejściem na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect. Spółka chce jeszcze w tym roku przeprowadzić kolejną emisję obligacji na kwotę 5 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Marek Witkowski. "Prospekt już w zasadzie jest gotowy, po wakacjach pójdziemy z nim do KNF i prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku nastąpi przeniesienie na rynek główny. Nie chcemy rozwadniać kapitału, nie planujemy więc emisji akcji w związku z przeniesieniem notowań" - powiedział ISBnews Witkowski po uroczystości debiutu obligacji spółki na Catalyst. Prezes poinformował, że w tym roku Copernicus planuje drugą emisję obligacji na kwotę 5 mln zł w ramach programu na 10 mln zł.

Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding pozyskało łącznie 4,77 mln zł z zakończonej 3 czerwca ofercie publicznej nowej emisji akcji serii E. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowanie bazy abonenckiej, podała spółka. >>>>

Budimex

Konsorcjum Budimeksu i Strabagu złożyło najtańszą ofertę, wartą 719,5 mln zł brutto, na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna), poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższa cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. >>>>

Najtańsze oferty na trzy zadania w ramach budowy autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn złożyły: konsorcjum Strabagu i Budimeksu - 339,62 mln zł brutto na zadanie I; Mota-Engil Central Europe - 360,75 mln zł brutto na zadanie II oraz konsorcjum Budimeksu i Strabagu - 327,04 mln zł brutto na zadanie III, poinformował łódzki oddział GDDKiA. Dla wszystkich trzech zadań jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.>>>>

Peixin

Peixin Group podpisał pierwszy od oferty publicznej na GPW kontrakt z polskim klientem - producentem produktów higienicznych, poinformował członek zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Kaida Xie. "Co prawda Polska nie jest naszym kluczowym rynkiem, ale doceniamy, że polscy klienci uważają nas za wiarygodnego partnera, oferującego wysokiej jakości produkty po konkurencyjnej cenie. Umocniliśmy nasze relacje z klientami po debiucie na GPW. Nowe zamówienie zrealizujemy w fabryce na terenie Polski. To potwierdza nasze oczekiwania w kwestii popytu na produkty 'value for money' w krajach wschodzących" - powiedział Xie, cytowany w komunikacie. Maszyna zostanie zainstalowana do końca 2014 roku. Nazwa klienta oraz warunki kontraktu są objęte tajemnicą handlową. Dla poprzedniego polskiego klienta spółka dostarczyła maszynę do wytwarzania produktów pielęgnacyjnych do zakładu na Ukrainie.