"Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje (…) iż w związku realizacją uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2013 rok wynosi 9 380 788, co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 10 zł" - podano w komunikacie.

W końcu maja akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie łącznie 93,815 mln zł na dywidendę.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 17 lipca, a dniem wypłaty dywidendy 6 sierpnia 2014 r.

Z zysku za 2012 rok Grupa Kęty wypłaciła dywidendę wysokości 6,0 zł na akcję.

Grupa Kęty odnotowała 153,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 117,05 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 67,55 mln zł wobec 80,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.