W grudniu ub.r. instytucja spodziewała się, że PKB Polski wzrośnie o 2,8 proc. w 2014 r. Wzrost gospodarczy Polski na 2016 r. jest obecnie prognozowany na 3,8 proc.

- Na wyniki w Europie i Azji Środkowej wpłynie konflikt na Ukrainie. Wzrost w rozwijających się krajach tego regionu spowolni z 3,6 proc. w 2013 r. do 2,4 proc. w tym roku, zanim umocni się do 3,7 proc. i 4,0 proc. w latach 2015-2016. Dla szerszego geograficznie regionu (obejmującego kraje o wysokich dochodach, takie jak Rosja, Polska i inne gospodarki bałtyckie) wzrost będzie się stopniowo umacniać od niskiego poziomu 1,7 proc. w 2014 r. do 3,2 proc. w 2016" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy przedstawił także prognozę deficytu na rachunku obrotów bieżących dla Polski. Według tej instytucji, deficyt pogłębi się i wyniesie 2,5 proc. PKB w 2014 r. wobec 1,6 proc. PKB w ub.r., a w kolejnych latach nieznacznie wzrośnie: do 2,8 proc. w 2015 r. i 3,2 proc. PKB w 2016 r.

Globalny wzrost

Niekorzystne warunki pogodowe w USA, niepokoje na rynkach finansowych i konflikt na Ukrainie sprawiły, że Bank Światowy zdecydował się obniżyć prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na ten rok do 2,8 proc. z 3,2 proc. oczekiwanych w styczniu.

Reklama

- Początek roku był trudny dla gospodarki światowej - odczuła ona skutki słabej pogody w Stanach Zjednoczonych, turbulencji na rynkach finansowych i konfliktu na Ukrainie. W rezultacie projekcje globalnego wzrostu na 2014 r. obniżono z 3,2 proc. w styczniu do 2,8 proc. obecnie. Pomimo początkowej słabości, wzrost nabierze tempa w ciągu roku - globalne PKB wzrośnie o 3,4 proc. w 2015 r. i o 3,5 proc. w 2016 r. - zasadniczo zgodnie z wcześniejszymi prognozami - czytamy w raporcie "Global Economic Prospects".

Według parytetu siły nabywczej (PPP), globalny wzrost gospodarczy przyspieszy do 3,4 proc. w 2014 r. z 3,1 proc. w ub.r., a w kolejnych latach - do 4,0 proc. w 2015 r. i do 4,2 proc. w 2016 r., podała także instytucja.

- Zasadnicza część przyspieszenia pojawi się w krajach o wysokich dochodach (w szczególności USA i strefie euro). Zmniejszone obciążenia dla wzrostu ze strony konsolidacji fiskalnej, poprawiające się warunki na rynku pracy i stabilne ujawnienie się popytu w tych krajach powinno doprowadzić do pokonania słabości z I kw. i podwyższyć wzrost PKB do 1,9 proc. w 2014 r. z 1,3 proc. w 2013 r. oraz do 2,4 proc. i 2,5 proc. w latach 2015-2016 - czytamy dalej.

Bank Światowy prognozuje, że wzrost PKB w USA wyniesie 2,1 proc. w 2014 r. (wobec 1,9 proc. w ub.r.) i przyspieszy do 3,0 proc. w 2015 i 2016 r.

Z kolei wzrost gospodarczy strefy euro prognozowany jest na poziomie 1,1 proc. w 2014 r. (wobec spadku o 0,4 proc. w ub.r.), 1,8 proc. w 2015 r. i 1,9 proc. w 2016 r.

>>> Czytaj też: Szykuje się sezon mocnego złotego. Zobacz prognozy walutowe największych banków