„Wszczęcie sporu zbiorowego nastąpiło w wyniku nie uwzględnienia w wyznaczonym terminie (do 13 czerwca 2014 r.) żądań przedstawionych przez ten związek zawodowy. Żądania związku zawodowego dotyczą podwyżki wynagrodzenia pracowników spółki zależnej. Mając na celu ochronę interesu spółki zależnej, zarząd spółki zależnej podejmie działania zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej KI Chemistry – spółka zależna Kulczyk Investmenst (KI) – w wyniku wezwania nabyła 26,95 mln akcji Ciechu, stanowiących 51,14% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.