Co piąte polskie mikroprzedsiębiorstwo planuje ekspansję w ciągu najbliższych dwóch lat. Spośród nich aż 36 proc. chce rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne.

Wśród mikroprzedsiębiorstw, które do tej pory zdecydowały się na ekspansję krajową lub zagraniczną, aż 94 proc. pozytywnie ocenia ten ruch pozytywnie, a 96 proc. planuje wejść na kolejne rynki, wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga przy CityHandlowy.

Większość badanych firm planuje rozszerzać swój zasięg na terenie Polski, ale aż 36 proc. z nich ma zamiar rozpocząć działania także poza granicami kraju.

W Polsce przedsiębiorcy najchętniej rozszerzają działalność na województwa: mazowieckie (16 proc.), śląskie (13 proc.) oraz wielkopolskie (11 proc.).

Z kolei wśród rynków zagranicznych polscy przedsiębiorcy wybierają najchętniej Niemcy (34 proc. spośród firm, które chcą zaistnieć za granicą) oraz inne państwa europejskie.

Z badania wynika, że spośród firm, które planują ekspansję w Polsce, kluczowa jest lokalizacja (38 proc.). A dopiero na drugiej pozycji rynek zbytu produktów lub usług (19 proc.), zaś najrzadziej brane pod uwagę są istniejące już relacje biznesowe.

W przypadku firm, które chcą rozwijać się za granicą najważniejszym czynnikiem jest potencjalne zapotrzebowanie na ich pracę (31 proc.), możliwości rozwoju (17 proc.) oraz nawiązane już kontakty biznesowe (14 proc.). Najmniej istotna jest natomiast lokalizacja (6 proc.).

Mikrofirmy, które zamierzają rozszerzać obszar działalności są nastawione również na rozwój w pozostałych sferach działania. Ponad 70 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzenie nowych usług lub produktów, podczas gdy w przypadku firm, które nie mają w planach ekspansji odsetek ten wynosi 42 proc.

Metodologia

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fundacji Kronenberga przy City Handlowy techniką CATI w kwietniu i maju tego roku na reprezentatywnej grupie 1456 mikrofirm, w tym mikrofirm po ekspansji i planujących ekspansję. Próba badawcza obejmowała firmy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz firmy zatrudniające do 9 osób z takich branż, jak usługi (51 proc.), handel (23 proc.), budownictwo (13 proc.) oraz produkcja (13 proc.).

>>> Polecamy: Małe polskie firmy szykują się do zagranicznej ekspansji