PKN Orlen S.A. posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Capital AB.

W maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro (według zapowiedzi, minimalna wartość emisji to 0,5 mld euro), a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Ostateczna kwota emisji będzie zależała od bieżących warunków rynkowych.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.