Oferta obejmuje do 4,6 mln istniejących akcji oferowanych przez Alu Holdings S.a.r.l., należący do Abris CEE Mid-Market Fund, stanowiących do 30,55% kapitału. Ponadto sprzedający może zaoferować do sprzedaży dodatkowo do 3,77 mln akcji, stanowiących do 25% kapitału.

"W Alumetal zainwestowaliśmy przed czterema laty, w związku z czym - biorąc pod uwagę zarówno czas inwestycji, jak i moment rozwoju, w jakim znajduje się spółka - już bardzo silna pozycja rynkowa i doskonała baza do dalszego wzrostu, wynikająca z licznych przewag konkurencyjnych - uznaliśmy, że nadszedł odpowiedni moment na wyjście z inwestycji. Inwestycja w Alumetal jest z naszego punktu widzenia sukcesem i wierzymy, że okaże się również udaną inwestycją dla tych, którzy nabędą akcje w ofercie" - powiedział partner w Abris Capital Paweł Boksa podczas konferencji prasowej.

Rolę globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego pełni UniCredit CAIB Poland, rolę współprowadzącego księgę popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a rolę współmenedżera oferty pełni BancoEspirito Santo de Investimento Oddział w Polsce.

Harmonogram zakłada, że do 24 czerwca nastąpi publikacja ceny maksymalnej. 25 czerwca nastąpi rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 25 czerwca do 3 lipca potrwają zapisy inwestorów indywidualnych. 3 lipca nastąpi zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych; ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i dla inwestorów instytucjonalnych. Nie później niż 4 lipca odbędzie się opublikowanie ceny sprzedaży. W dniach Od 4 do 8 lipca odbędzie się przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych. 10 lipca ma nastąpić przydział akcji oferowanych.

Spółka wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Alumetal, będącą największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym co do wielkości w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

Reklama

"Nasza strategia zakłada uzyskanie wzrostu sprzedaży z ok. 127 tys. ton w 2013 r. do poziomu około 210 tys. ton w 2018 r. co będzie stanowiło wzrost w tempie szybszym niż zakładany przez nas wzrost rynku w tym okresie i powinno zapewnić nam osiągnięcie pozycji czołowego producenta aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych w Europie" - powiedział prezes i dyrektor zarządzający Szymon Adamczyk.

>>> Alumetal: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny

Dodał, że dążenie do zwiększania sprzedaży, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na produktach o wyższej marży, będzie w dalszym ciągu systematycznie znajdować pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy.

"Wierzę, że nasze przewagi konkurencyjne oraz przyjęta strategia wzrostu wraz z polityką dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie około 50% skonsolidowanego zysku netto, stanowią silne podstawy do dalszego zwiększania wartości spółki dla akcjonariuszy w kolejnych latach" - zaznaczył Adamczyk.

Grupa przewiduje, że systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży zostanie osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych i rozbudowę mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego na Węgrzech. Jednocześnie Grupa będzie koncentrować się na zwiększaniu rentowności m.in. poprzez kontynuację rozwijania systemu przygotowania wsadu i zarządzania surowcami w procesie produkcyjnym (tzw. metal management) oraz optymalizację oferty produktowej, obejmującą np. rozwój sprzedaży stopów wstępnych.

"Założenia strategii Grupy Alumetal oparte są na analizie dotychczasowych i prognozowanych trendów w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada za ponad 90% naszych przychodów. W ostatnich latach udział aluminium w całkowitej masie pojazdów dynamicznie rósł, co związane jest przede wszystkim z polityką Unii Europejskiej w zakresie emisji CO2 w pojazdach samochodowych. Przewiduje się, że do roku 2020 przeciętna zawartość aluminium w masie pojazdu wzrośnie z obecnych około 140 kg nawet do 180 kg, a warto zauważyć, że w 2000 roku było to niespełna 100 kg. Zamierzamy jak najlepiej wykorzystać możliwości rozwoju, jakie daje nam ten rynek" - zaznaczył prezes grupy.

Grzegorz Stulgis, przewodniczący rady nadzorczej Alumetal, który bezpośrednio i pośrednio kontroluje 40% kapitału, stwierdził że silną stroną Grupy Alumetal są nowoczesne zakłady produkcyjne, zlokalizowane w pobliżu głównych odbiorców, czyli firm z branży motoryzacyjnej, co w połączeniu z zaawansowanym systemem metal management daje nam wyraźne przewagi konkurencyjne.

"Nie bez znaczenia jest też korzystna lokalizacja zakładów Grupy pod względem dostępu do rynku złomu, czyli naszego podstawowego surowca oraz długoterminowe relacje z klientami i dostawcami, a także wieloletnie doświadczenie biznesowe naszej kadry zarządzającej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ambitna strategia rozwoju Grupy Alumetal jest w mojej ocenie w pełni realna. Wierzę w systematyczny wzrost wartości spółki i zamierzam aktywnie wspierać ją w dążeniu do osiągnięcia pozycji czołowego europejskiego producenta aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych" - zaznaczył Stulgis.

W 2013 r. Grupa Alumetal miała 5% udziału w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 165 tys. ton rocznie, w tym zakład w Nowej Soli – 66 tys. ton, zakład w Kętach – 64,5 tys. ton i zakład w Gorzycach – 34,5 tys. ton (w tym 7 tys. ton stopów wstępnych).

>>> Alumetal zamierza zadebiutować na GPW na przełomie II i III kw. 2014 r.

Grupa Alumetal w swoich zakładach produkcyjnych wdrożyła zaawansowane technologie i zainstalowała nowoczesne urządzenia produkcyjne (wydatki inwestycyjne Grupy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2014 r. wyniosły 139,3 mln zł). W ocenie zarządu, największy zakład Grupy zlokalizowany w Nowej Soli jest najnowocześniejszym zakładem produkującym wtórne aluminiowe stopy odlewnicze w Europie.

Grupa Alumetal sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim. Rynek krajowy odpowiadał za 52,4% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Drugim najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, gdzie Grupa Alumetal sprzedała 19,0% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia miały łącznie 14,8% udziału w wolumenie sprzedaży w 2013 r.

Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych. Grupa Alumetal posiada szeroką bazę klientów (ponad 200 aktywnych odbiorców w 2013 r.), wśród których najważniejszymi są trzy duże koncerny z branży motoryzacyjnej (Grupa Volkswagen – producent samochodów oraz producenci części do samochodów – Grupa Nemak i Grupa Federal Mogul). Oprócz klientów z branży motoryzacyjnej, do których Grupa dostarczyła ponad 90% swojej produkcji w 2013 r., co odzwierciedla ogólną strukturę odbiorców wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, Grupa Alumetal dostarcza produkty także do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali.

Za rok obrotowy 2013 Grupa Alumetal osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,015 mld zł, EBITDA w wysokości 54,0 mln zł, a zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. W porównywalnym okresie 2012 przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 844,6 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 52,9 mln zł, a zysk netto na poziomie 34,5 mln zł.

W I kwartale 2014 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln zł, EBITDA w wysokości 22,8 mln zł, a zysk netto w wysokości 17,2 mln zł. W I kw. 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 244,1 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 9,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 5,7 mln zł. Spółka podaje, że poprawa wyników w I kwartale 2014 r. wynika ze zwiększenia produkcji i sprzedaży pojazdów samochodowych w Europie od połowy 2013 r.