Dzień dywidendy wyznaczono na 31 lipca, a termin wypłaty dywidendy w dwóch transzach: pierwsza transza - 22 sierpnia 2014 roku w kwocie 11,47 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję; druga transza - 10 grudnia 2014 roku w kwocie 6,04 mln zł, tj. 0,10 zł na akcję, podano w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi: 60 375 000 sztuk.

Skonsolidowane przychody spółki w 2013 r. wyniosły 588 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 25,6 mln zł. Natomiast w ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 33,7 mln zł.

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.