"Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 4 lipca 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 21 lipca 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374, podano także.

PCC Exol odnotowało 9,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 6,98 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,01 zł na akcję dywidendy.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.