Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej i nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, podano w warunkach emisji.

Oprocentowanie papierów zostanie ustalone na bazie stawki WIBOR 6M plus marża w wysokości 6,00%. Odsetki będą wypłacane co sześć miesięcy.

"Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu obligacji, tj. 22 lipca 2016 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą obligację" - czytamy w dokumencie.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) jest firmą inwestycyjno-doradczą. Głównym obszarem działalności spółki są inwestycje kapitałowe w sektorze małych i średnich firm, szczególnie w te przedsiębiorstwa, których ambicją jest wejście na giełdę. PTI od maja 2009 r. notowane było na alternatywnym rynku NewConnect, a debiut spółki na rynku głównym warszawskiej giełdy nastąpił 1 grudnia 2010 r.

>>> Czytaj też: PTI wyemituje obligacje o wartości do 9 mln zł