Akcjonariusze Komputronika zdecydują o wypłacie 2,58 mln zł dywidendy, czyli 0,27 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 14 sierpnia.

„Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku, w kwocie 12.202.574,87 zł, w następujący sposób:

- przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 2.584.534,23 zł,
- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,27 złotych,
- przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 9.618.040,64 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ustala się na 28 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 11 września, podano również.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1715,56 mln zł w roku obrotowym 2013/2014 (zakończonym 31 marca 2014 r.)