"Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kar pieniężnych wobec podejrzenia naruszenia przez:

• Norica Holding S.a.r.l. z Luksemburga,

• Vertco Ventures Limited z Cypru,

• Omana Holdings Limited z Cypru,

art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej, w związku z transakcjami na akcjach spółki Grupa Azoty SA" - czytamy w komunikacie.

Według wcześniejszych informacji (m.in. z raportów bieżących Azotów), Norica Holding S.à.r.l., z siedzibą w Luksemburgu działała w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik: TrustService Limited Liability Company, JSC Acron, Subero Associates Inc., oraz Wiaczesława Kantora.

Obecnie Wiaczesław Kantor wraz z podmiotami zależnymi ma 20% akcji Grupy Azoty. Największym akcjonariuszem pozostaje Skarb Państwa z 33% akcji.

KNF poinformowała także o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Raiffeisen Centrobank AG z Austrii art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem akcji spółki Grupa Azoty SA.

>>> Czytaj też: Grupa Azoty zagrożona przez rosyjski Acron? Związkowcy żądają interwencji

"Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań ma na celu kształtowanie świadomości prawnej poprzez utwierdzenie prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie uczestnikom rynku kapitałowego, że KNF na bieżąco weryfikuje wykonywanie przez akcjonariuszy obowiązków określonych w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Wprowadzenie przez ustawodawcę szczegółowych przepisów zobowiązujących akcjonariuszy do precyzyjnego informowania o zaangażowaniu w spółkę publiczną i dalszych planach w stosunku do niej służy bowiem zwiększeniu transparentności rynku kapitałowego oraz zapewnia większy poziom ochrony inwestorów. Ponadto komunikat KNF ma stanowić dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego bodziec do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków informacyjnych" - tłumaczy Komisja w komunikacie.

W 2012 r. Acron podjął nieudaną próbę zakupu większościowego pakietu Azotów Tarnów.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

>>> Czytaj też: Wotum nieufności wobec wicepremiera i ministra skarbu? Rosyjski Acron może zatrząść polskim rządem