Zysk operacyjny wyniósł 41,89 mln zł wobec 62,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 052,07 mln zł w I półr. 2014 r. wobec 2 950,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2014 r. wyniósł 33,30 mln zł wobec 27,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział grupy w rynku hurtu aptecznego wyniósł średnio 26,1% w 2013 r.