Ciech odnotował 20,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 82,84 mln zł wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,08 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 889,05 mln zł rok wcześniej.

W okresie I poł. 2014 r. spółka miała 27,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1659,03 mln zł w porównaniu z 1882,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 41,27 mln zł wobec 117,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.