AB SA

AB SA odnotowało 57,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2013/2014 (tj. 1 lipca 2013 - 30 czerwca 2014) wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Intencją zarządu AB SA jest ogłoszenie wezwania na własne akcje, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Grzegorz Ochędzan. Dystrybutor widzi istotne czynniki wzrostu, które zamierza wykorzystać do dalszego rozwoju działalności.>>>>

Wikana

Wikana zamierza wprowadzić spółkę zależną Wikanę Bioenergię na rynek New Connect w II połowie 2015 roku i w ciągu najdalej kolejnego roku przenieść jej notowania ma rynek główny warszawskiej giełdy, poinformował prezes Wikany Sławomir Horbaczewski. Wartość emisji mogłaby sięgnąć 20 mln zł. >>>>

MNI

MNI zawarło ze spółką Vogbue Managment Ltd umowę, na podstawie której MNI zbyło na rzecz Vogbue Managment Ltd 1.560.000 sztuk akcji spółki Hyperion, podało MNI. Kapitał Hyperionu dzieli się na 13,5 mln akcji. >>>>

BZ WBK

Aviva International Insurance Limited wykonała opcję nabycia 17% akcji BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, poinformował Bank Zachodni WBK. "Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva International Insurance Limited o wykonaniu przez AVIVA opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A (transakcja przeniesienia przez bank)" - czytamy w komunikacie. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od uzyskania przez Avivę i bank zgody Komisji Europejskiej na realizację transakcji przeniesienia oraz uzyskania przez Aviva oraz Aviva plc bezpośrednich lub pośrednich potwierdzeń faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wnosi sprzeciwu co do realizacji transakcji.

PGS Software

Zarząd PGS Software chce wypłacić 7 gr zaliczki na poczet dywidendy za '14. Dniem prawa do zaliczki na poczet dywidendy miałby być 30 listopada, a dniem jej wypłaty - 15 grudnia 2014 r. Z zysku za 2013 r. spółka wypłaciła łącznie 0,25 zł dywidendy na akcję.

Tauron

Na terenie budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III miało dziś miejsce symbolicznie wbicie pierwszej łopaty, co oznacza oficjalny start inwestycji wartej 5,4 mld zł brutto, poinformował Tauron Polska Energia. Prace przy realizacji projektu potrwają do 2019 r. >>>>

BGŻ, BNP Paribas

W ramach wezwania na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), ogłoszonego 25 sierpnia 2014 r. przez BNP Paribas, skupiono 36,87 mln akcji zdematerializowanych oraz 5,01 mln akcji niezdematerializowanych, poinformował DM Banku Handlowego. Kapitał banku dzieli się obecnie na 51 136 764 akcji. >>>>

Eurocach

Eurocash zawarł z Eweliną Wójcik-Rogala, Jerzym Rogala oraz podmiotami powiązanymi, przedwstępną umowę zakupu 50% udziałów w spółce "Firma Rogala" Ewelina Wójcik Rogala i Jerzy Rogala, prowadzącej 48 sklepów detalicznych w ramach sieci franczyzowej Delikatesy Centrum, poinformował członek zarządu Jacek Owczarek. >>>>

Instal Kraków

Instal Kraków ma umowę z Kraśnickim PWiK za 38 mln zł. Termin zakończenia umowy ustalono na 6 listopada 2015 roku.

Milestone Medical

Milestone Medical Inc. otrzymał znak homologacji CE i pozwolenie na sprzedaż w Europie dla swojego instrumentu iniekcyjnego CompuFlo Epidural Model 6000 mającego zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang. epidural), podała spółka. >>>>